Voorwaarden Betalingsregeling aankoop Chromebook

Overwegingen

  1. Verkoper is een leverancier van elektronische apparaten, waaronder Chromebooks.
  2. Koper heeft de wens geuit om een Chromebook aan te schaffen via een betalingsregeling zoals hieronder beschreven.

Aankoop van Chromebook

De Koper gaat ermee akkoord om een Chromebook aan te schaffen via een betalingsregeling zoals gespecificeerd in de overeenkomst.


Betaling

De betaling is mogelijk voor Chromebooks met een minimumprijs van SRD 6000. De betaling kan in twee (2) of drie (3) achtereenvolgende maanden worden gedaan. Indien de prijs tot SRD 8000 bedraagt, kan de betaling in twee termijnen plaatsvinden. Voor bedragen boven SRD 8000 mag de betaling in drie termijnen geschieden. De maximale betalingstermijn is drie (3) achtereenvolgende maanden.

Reservering

Na de eerste aanbetaling zal de Chromebook voor de Koper worden gereserveerd. De eerste aanbetaling dient uiterlijk binnen 3 (drie) dagen te zijn voldaan. 

Afgifte van Chromebook

De Koper ontvangt de Chromebook na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

Garantieperiode

De garantieperiode voor de Chromebook gaat in vanaf de datum van afhaling.

Geen restitutie

De Koper begrijpt en stemt ermee in dat er geen restitutie van gelden zal plaatsvinden na aanvang van de betalingsregeling.

Identificatie

Voor het doen van de aanvraag is een geldig identiteitsbewijs zoals een ID-kaart of paspoort vereist.

Gegevens Koper

De volgende gegevens van de Koper zijn noodzakelijk voor het opstellen van de overeenkomst:

  • Naam Koper
  • Adres Koper
  • Telefoonnummer Koper
  • E-mail Koper
  • Identificatiebewijs: ID-kaart of paspoort

Overeenkomst

Er zal een overeenkomst worden opgesteld tussen de partijen. Deze vertegenwoordigt de volledige overeenkomst en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Eventuele wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen is door beide partijen.

Plaats nu jouw bestelling!